Otyłość - choroba neuropsychologiczna? Przegląd systematyczny i model neuropsychologiczny (2014)

Prog Neurobiol. 2014 Mar; 114: 84-101. doi: 10.1016 / j.pneurobio.2013.12.001.

Jauch-Chara K.1, Oltmanns KM2.

Abstrakcyjny

Otyłość jest globalną epidemią związaną z szeregiem wtórnych powikłań i chorób współistniejących, takich jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia oddychania podczas snu i niektóre formy raka. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że otyłość jest po prostu fenotypową manifestacją celowo wadliwego zachowania przyjmowania pokarmów, co skutkuje zaburzonym poborem energii i wydatkami i może być łatwo odwrócone przez ograniczenia kaloryczne i ćwiczenia. Pomimo tego założenia, rozczarowujące wyniki długoterminowych badań klinicznych opartych na tym założeniu pokazują, że problem jest znacznie bardziej złożony.

Oczywiście ostatnie badania dowodzą, że specyficzne układy nerwowe zaangażowane w regulację apetytu są etiologicznie zintegrowane z patomechanizmem, co sugeruje, że otyłość należy traktować raczej jako chorobę neurobiologiczną niż konsekwencję szkodliwych nawyków żywieniowych.

Ponadto, oprócz fizycznej manifestacji przejadania się, coraz więcej dowodów sugeruje bliski związek z komponentami psychologicznymi obejmującymi zaburzenia nastroju, zmienioną percepcję nagrody i motywację lub zachowania uzależniające.

Biorąc pod uwagę, że obecne strategie dietetyczne i farmakologiczne mające na celu przezwyciężenie rosnącego zagrożenia problemem otyłości mają ograniczoną skuteczność, ponoszą ryzyko niepożądanych skutków ubocznych, aw większości przypadków nie są lecznicze, nowe koncepcje integralnie koncentrują się na podstawowych mechanizmach neurobiologicznych i psychologicznych leżących u podstaw przejadanie się jest pilnie potrzebne. To nowe podejście do opracowywania strategii profilaktycznych i terapeutycznych uzasadniałoby przypisanie otyłości spektrum chorób neuropsychologicznych.

Naszym celem jest przedstawienie przeglądu aktualnej literatury, która przemawia za tym poglądem i na podstawie tej wiedzy wyprowadzenie integracyjnego modelu rozwoju otyłości wynikającego z zaburzonego funkcjonowania neuropsychologicznego.

SŁOWA KLUCZOWE:

Uzależnienie; Regulacja masy ciała; Depresja; Stres psychospołeczny; Centrum nagród