Opis przypadku uzależnienia pornograficznego od zespołu dhat (2014)

Indian J Psychiatry. 2014 Oct;56(4):385-7. doi: 10.4103/0019-5545.146536.

Darszan MS1, Sathyanarayana Rao TS2, Manickam S.2, Tandon A.3, Ram D2.

Abstrakcyjny

Przypadek uzależnienia od pornografii z zespołem dhat został zdiagnozowany przy zastosowaniu istniejących kryteriów uzależnienia od substancji w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób-10 oraz Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych Czwarta Edycja, Rewizja Tekstu. Brak jest jednoznacznych kryteriów identyfikacji i definiowania takich uzależnień behawioralnych, a także braku dokumentów medycznych dotyczących uzależnienia od pornografii. Stosuje się strategię stosowaną w przypadku uzależnienia od substancji i okazało się, że pomogło to naszemu pacjentowi stopniowo zniechęcić, a następnie całkowicie zrezygnować z oglądania pornografii. Jest to jeden z niewielu przypadków zgłaszanych naukowo i mamy nadzieję, że w tym wciąż rosnącym problemie uzależnienia od pornografii zostaną przeprowadzone dalsze prace.

SŁOWA KLUCZOWE:

Uzależnienie od pornografii; zespół dhat; męskie zaburzenia seksualne; uzależnienie od seksu