Agresja i zachowania seksualne w najlepiej sprzedających się filmach pornograficznych: aktualizacja analizy treści (2010)

Przemoc wobec kobiet. 2010 Oct; 16 (10): 1065-85. doi: 10.1177 / 1077801210382866.

Bridges AJ1, Wosnitzer R, Scharrer E, Słońce C, Liberman R.

Abstrakcyjny

Niniejsze badanie analizuje treść popularnych filmów pornograficznych, mając na celu aktualizację przedstawień agresji, degradacji i praktyk seksualnych oraz porównanie wyników badania z poprzednimi analizami treści. Ustalenia wskazują na wysoki poziom agresji w pornografii, zarówno w formie werbalnej, jak i fizycznej. Spośród 304 przeanalizowanych scen 88.2% zawierało agresję fizyczną, głównie lanie, kneblowanie i policzkowanie, podczas gdy 48.7% scen zawierało agresję werbalną, głównie wyzwiska. Sprawcami agresji byli przeważnie mężczyźni, natomiast celem agresji były przeważnie kobiety. Cele najczęściej okazywały przyjemność lub reagowały neutralnie na agresję.