Alkohol i hipermaskulinowość jako determinanty empatycznych reakcji mężczyzn na brutalną pornografię (1999)

Norris, Jeanette, William H. George, Kelly Cue Davis, Joel Martell i R. Jacob Leonesio.

Journal of Interpersonal Violence 14, nie. 7 (1999): 683-700.

Abstrakcyjny

Zarówno alkohol, jak i kontakt z brutalną pornografią są związane z agresją seksualną wobec kobiet. Jedno ogniwo w zrozumieniu tej relacji może polegać na zrozumieniu roli empatycznego reagowania mężczyzn na kobietę będącą ofiarą gwałtu. W badaniu zbadano empatyczną reakcję mężczyzn wobec kobiety będącej ofiarą brutalnej historii pornograficznej, a także prawdopodobieństwo, że będą zachowywać się jak napastnik. Głównym przedmiotem zainteresowania był stopień, w jakim osobowość konstruowana przez hipermaskularność może łagodzić skutki alkoholu i czynników sytuacyjnych. Stu dwudziestu jeden mężczyzn, zrekrutowanych ze społeczności, wzięło udział w eksperymencie między badanymi, w którym różniły się napojem badanych (alkohol vs. placebo vs. tonik), napojem bohaterów opowieści (alkohol vs. woda mineralna) oraz odpowiedź (przyjemność vs. cierpienie). Wyniki pokazały, że hipermaskularność moderowała wpływ manipulowanych zmiennych na empatyczną reakcję na kobiecą postać. Zmienione manipulowane również oddziaływały na siebie, wpływając na odpowiedzi badanych niezależnie od hipermaskularności.