Eksperymentalna analiza stosunku młodych kobiet do męskiego spojrzenia po ekspozycji na obrazy o różnym stopniu jasności (2015)

Wright, Paul J., Analisa Arroyo i Soyoung Bae.

Raporty komunikacyjne 28, nie. 1 (2015): 1-11.

ABSTRACT

Zdjęcia z rozkładówki (tj. Zdjęcia przedstawiające samotne, prowokacyjnie pozowane, skąpo ubrane kobiety) są jedną z najbardziej trwałych, wszechobecnych i popularnych form mediów seksualnych. To badanie mierzyło stosunek młodych kobiet do męskiego spojrzenia po ekspozycji na rozkładówki o różnej wyrazistości. Jawność została zoperacjonalizowana jako stopień rozebrania. Kobiety narażone na bardziej wyraźne rozkładówki wyrażały większą akceptację męskiego spojrzenia niż kobiety narażone na mniej wyraźne rozkładówki bezpośrednio po ekspozycji i po 48 godzinach obserwacji. Wyniki te potwierdzają pogląd, że im więcej kobiet na zdjęciach jest przedstawianych w mediach, tym silniejszy jest przekaz, że kobiety są przedmiotem obserwacji innych. Sugerują również, że nawet krótkotrwała ekspozycja na jawne rozkładówki może mieć trwały wpływ na postawy socjoseksualne kobiet.

http://dx.doi.org/10.1080/08934215.2014.915048