Przegląd uzależnienia od pornografii internetowej (2018)

Arabinda Brahma, Mahuya Chattopadhyay Brahma

PDF PEŁNEGO PAPIERU: Przegląd uzależnienia od pornografii internetowej - Eastern Journal of Psychiatry 20, no. 1

Eastern Journal of Psychiatry 20, nie. 1 (2018).

Abstrakcyjny

W ramach tej recenzji przedstawiamy przegląd neurobiologii uzależnienia od pornografii. Przegląd koncentruje się na podstawowej neurobiologii uzależnienia i badaniach nad neurobiologią uzależnienia od pornografii internetowej. Przegląd ten podkreśla również rolę dopaminy w uzależnieniu od pornografii, rolę niektórych struktur mózgowych, jak stwierdzono w badaniach MRI, oraz wpływ uzależnienia od pornografii na wyższe funkcje poznawcze. Przegląd sugeruje, że uzależnienie od pornografii internetowej wpisuje się w ramy uzależnień i ma podobne podstawowe mechanizmy jak uzależnienie od substancji. Przegląd podkreśla również potrzebę przyszłych badań w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe: neurobiologia, uzależnienie od pornografii internetowej, pornografia, uzależnienia behawioralne, zachowania seksualne w Internecie.