Bikinis uruchamia ogólne zniecierpliwienie w Intertemporal Choice (2008)

Bram Van den Bergh Siegfried Dewitte Luk Warlop

Journal of Consumer Research, Tom 35, Issue 1, June 2008, Pages 85 – 97,

https://doi.org/10.1086/525505

Abstrakcyjny

Badania neuronaukowe pokazują, że bodźce erotyczne aktywują obwód nagrody przetwarzający nagrody pieniężne i narkotykowe. Teoretycznie ogólny system nagród może wywołać efekty niespecyficzne: ekspozycja na „gorące bodźce” z jednej domeny może zatem wpływać na decyzje w innej domenie. Pokazujemy, że ekspozycja na seksowne sygnały prowadzi do większej niecierpliwości w międzyokresowym wyborze między nagrodami pieniężnymi. Podkreślając rolę ogólnego układu nagród, wykazujemy, że osoby z wrażliwym systemem nagród są bardziej podatne na wpływ wskazówek seksualnych, że efekt uogólnia się na nagrody niemonetarne, a nasycenie osłabia efekt.