ORGANIZMY: Narzędzie skróconego monitorowania uzależnień seksualnych dla studentów (2018)

Cashwell, Craig S., Amanda L. Giordano i Robert A. Henson

Journal of College Counseling 21, nie. 3 (2018): 265-273.

Abstrakcyjny

Naukowcy stwierdzili, że częstość występowania uzależnienia od seksu jest wyższa wśród studentów niż wśród członków populacji ogólnej. Ponadto doradcy szkół wyższych pracują z uzależnieniem seksualnym w ośrodkach poradnictwa uniwersyteckiego i uniwersyteckiego. Do tej pory nie ma jednak krótkiego narzędzia do badań przesiewowych, aby szybko ocenić możliwość uzależnienia seksualnego. W związku z tym autorzy opracowali krótki ekran 6 (BODIES) uzależnienia seksualnego. Autorzy omawiają również implikacje dla doradców uczelni.