Różnice między prześladowanymi seksualnie męskimi nastolatkami wykorzystującymi seksualnie i nieseksualnymi: uprzedzenia rozwojowe i porównania behawioralne (2011)

J Child Sex Abus. 2011 Jan;20(1):77-93. doi: 10.1080/10538712.2011.541010.

Burton DL1, Obowiązek KJ, Leibowitz GS.

Abstrakcyjny

Badanie to porównuje prześladowanych seksualnie i nieseksualnie prześladowanych mężczyzn nadużywających seksualnie na wielu zmiennych. Środki zaradcze dla mężczyzn zgłoszono męskiej młodzieży 325 (średnia wieku 16) w sześciu ośrodkach mieszkalnych na Środkowym Zachodzie, z których 55% zgłosił wiktymizację seksualną. Twyniki wskazują, że seksualnie wykorzystywani sprawcy seksualni mają poważniejsze czynniki poprzedzające rozwój (trauma, cechy rodzinne, wczesna ekspozycja na pornografię i osobowość) oraz niedawne trudności behawioralne (cechy agresji seksualnej, pobudzenia seksualnego, używania pornografii i nieseksualnego zachowania przestępczego) niż nieseksualna grupa ofiar. Wyniki kontrastują z najnowszymi badaniami typologicznymi, w których nie stwierdzono związku między wiktymizacją seksualną a przynależnością do podtypu. Omówiono leczenie, badania i implikacje teoretyczne.

PMID: 21259148

DOI: 10.1080 / 10538712.2011.541010