Skutki wielokrotnego narażenia na bodźce seksualne lub niestosujące przemocy na pobudzenie seksualne do obrazów gwałtownych i niezwyczajnych (1984)

Joseph Ceniti

Neil M. Malamuth

Abstrakcyjny

Głównym celem tego badania było zbadanie skutków wielokrotnego narażenia na bodźce przemocy seksualnej (SVS) w relatywnie „naturalistycznych warunkach” podniecenia seksualnego na gwałt i bodźce niespojne. Zbadano również powtarzające się efekty narażenia z użyciem erotyki bez użycia przemocy. Sześćdziesiąt dziewięć mężczyzn Suczestniczyli w badaniu. Przeprowadzono sesję wstępnej ekspozycji, w której Sbyli narażeni na pisemne i obrazkowe przedstawienia gwałtu i wzajemnie zgodnych stosunków. Oparte na Sobrzmienia prącia do tych przedstawień, zostały one sklasyfikowane jako zorientowane na siłę, niezorientowane na siłę lub niesklasyfikowane. Następnie, Ss losowo przydzielono do przemocy seksualnej (SVS), przemocy seksualnej (SNVS) lub warunków kontroli w ramach każdej grupy orientacji siłowej. Osoby przypisane do warunku SVS zostały następnie wystawione na 10 SVS, w tym filmy pełnometrażowe oraz obrazy pisane i obrazkowe przez okres 4 tygodni. Ss w stanie SNVS były narażone na podobne prezentacje medialne 10 przedstawiające wyłącznie seksualne działania bez przemocy. Ss w stanie kontrolnym nie były narażone na żadne bodźce podczas tego okresu tygodniowego 4.

Wkrótce po zakończeniu fazy ekspozycji, Ss powrócono na sesję laboratoryjną poekspozycyjną, w której przedstawiono im cztery obrazy, które były podobne tematycznie do tych w sesji preexposure. Uzyskano wyniki tumescencji prącia i raporty o podnieceniu seksualnym. Wyniki ujawniły, że zorientowane na siłę Ss, osoby narażone na SVS lub SNVS były mniej pobudzone przedstawieniami gwałtu w sesji poekspozycyjnej niż te w stanie kontroli. Podobny wzorzec wystąpił w przypadku opisów innych niż te, które nie zostały zapisane Ss, choć było znacznie mniej wyraźne. Nie uzyskano żadnego dowodu podobnego wzorca „nasycenia” ani dla nieuświadomionych ani nieklasyfikowalnych Ss, z tymi Ss brak istotnych różnic między trzema warunkami ekspozycji.

Odkrycia omówiono w kontekście poznania, różnic osobowości, procesów warunkujących, parametrów bodźców i teorii przyzwyczajenia do odpowiedzi. Omawiane są również implikacje społeczne i kliniczne.