Furry Sexuality: Conditioned Fetishes lepsze wyjaśnienie niż Erotic Target Identity Inversion

2019 Jun 28. doi: 10.1007 / s10508-019-01490-3.
PMID: N31254129
DOI: 10.1007/s10508-019-01490-3

Ostatni artykuł Hsu i Baileya () w sprawie futrzanej seksualności był szanowany, po pierwsze za zaangażowanie członków furry fandomu (futrzaki w skrócie) w gromadzeniu danych i raportowaniu. Po drugie, należy zauważyć, że pozorny nacisk na seksualność w furry fandomie wynikający z wyników może wynikać z nacisku na seksualność w ogłoszeniu o badaniu. Po trzecie, nie zakładano zoofilii, w wyniku czego udokumentowano, że wśród furry w dużej mierze nie było pociągu seksualnego do prawdziwych zwierząt. Zamiast tego w artykule wprowadzono nowe zjawisko autoantropomorfozoofilii, przykład erotycznej inwersji tożsamości celu (ETII).

Jednak tego rozwoju brakowało w tym prostszym, bardziej ustalone wyjaśnienia nie zostały najpierw zbadane. Biorąc pod uwagę, że „… uczestnicy najczęściej zgłaszali, że stali się furry w kontekście pornografii internetowej przedstawiającej zwierzęta antropomorficzne…”, uwarunkowany fetysz (np. Rachman, ) wydaje się najprostszym wyjaśnieniem.