Wykorzystanie pornografii internetowej i motywacja seksualna: systematyczny przegląd i integracja (2019)

Grubbs, Joshua B., Paul J. Wright, Abby L. Braden, Joshua A. Wilt i Shane W. Kraus.

Roczniki International Communication Association 43, nie. 2 (2019): 117-155.

PEŁNY PAPIER [PDF] - Korzystanie z pornografii internetowej i motywacja seksualna: systematyczny przegląd i integracja

Abstrakcyjny

Wykorzystywanie pornografii jest powszechnym działaniem w krajach rozwiniętych. Ta praca konsoliduje badania dotyczące wykorzystania pornografii w strukturę organizacyjną, która ma szersze znaczenie dla motywacji seksualnej. Aby to osiągnąć, przeprowadzany jest kompleksowy przegląd badań, badający osobowości, emocje i postawy oraz predyktory wykorzystania pornografii, a także zachowania, postawy i motywacje, które są związane lub wykorzystywane przez pornografię. Przeglądając badania 130, niniejsza praca pokazuje, że pornografia jest najczęściej spożywana w celach poszukiwania przyjemności, że wiąże się ze wzrostem swobodnego lub bezosobowego podejścia do seksualności, i że przewiduje bardziej ukierunkowane na przyjemność podejście do zachowań seksualnych. Konsekwencje tych ustaleń są omawiane.