Więcej niż magazyn: badanie powiązań między magazynami chłopców, akceptacją mitu gwałtu i skłonności do gwałtu (2017)

J Interpers Violence. 2017 Feb;32(4):515-534. doi: 10.1177/0886260515586366.

Romero-Sánchez M.1, Toro-García V.1, Horvath MAH2, Megías JL1.

Abstrakcyjny

Kontakt z niektórymi magazynami skierowanymi do młodych czytelników płci męskiej - magazynami dla chłopców - został ostatnio powiązany z zachowaniami i postawami, które są uwłaczające kobietom, w tym z przemocą seksualną. W niniejszym badaniu grupa hiszpańskich dorosłych mężczyzn była narażona na okładki magazynów dla chłopców, podczas gdy druga grupa była narażona na okładki neutralnego magazynu. Wyniki pokazały, że w porównaniu z uczestnikami z drugiej grupy, uczestnicy, którzy byli narażeni na okładki magazynów chłopców, którzy również wykazywali dużą akceptację mitu o gwałcie i legitymizowali konsumpcję takich magazynów, zgłaszali większą skłonność do gwałtu w hipotetycznej sytuacji. Odkrycia te sugerują potrzebę dalszego zbadania możliwych szkodliwych efektów niektórych zseksualizowanych mediów, które są powszechnie akceptowane w wielu krajach zachodnich.

SŁOWA KLUCZOWE: magazyny dla chłopców; mity o gwałtach; skłonność do gwałtów; seksualizacja mediów

PMID: 26045501

DOI: 10.1177 / 0886260515586366