Normalne, problematyczne i kompulsywne spożywanie środków zawierających treści pornograficzne: ustalenia kliniczne z wykorzystaniem skali Compulsive Pornography Consumption (CPC) wśród mężczyzn, którzy uprawiają seks z mężczyznami (2015)

Kompulsywność uzależniona od seksu. 2014 Oct 1;21(4):276-304.

Rosser BR1, Noor SW1, Iantaffi A2.

Abstrakcyjny

Aby ocenić problematyczne spożycie mediów erotycznych (SEM) i zidentyfikować klinicznie znaczące punkty odcięcia, zbadaliśmy korelacje kliniczne przy użyciu nowej skali Compulsive Pornography Consumption (CPC) wśród uczestniczących 1165 MSM. Opierając się na praktykach skalowania w mierzeniu kompulsywnych zachowań seksualnych, zidentyfikowano dwa punkty odcięcia. Podczas gdy większość (76-80%) MSM nie zgłasza kompulsywnych objawów, o 16-20% informuje poziom problematycznego spożycia SEM, w tym 7% z ekstremalnymi wynikami zgodnymi z kryteriami DSM dla zaburzeń kompulsywnych. Między trzema grupami zidentyfikowano różnice ryzyka demograficznego, seksualnego i HIV. Zachęca się naukowców i klinicystów do rozważenia zastosowania skali CPC do kompleksowej oceny kompulsywnych zachowań seksualnych.