Używanie pornografii i jakość małżeńska: testowanie hipotez dotyczących niedoboru moralnego (2017).

Perry, Samuelu.

Link do pełnego badania

Abstrakcyjny

Badania często informują o negatywnym związku między używaniem pornografii a jakością małżeńską. Wiele badań uważa jednak, że to negatywne skojarzenie jest silniejsze wśród religijnych Amerykanów, sugerując, że „moralna niespójność” może być kluczowym czynnikiem moderującym. Teoria ta jest testowana z danymi panelu z reprezentatywnych narodowych portretów 2006-2012 American Life Study (N = 612). Wsparcie dla teorii jest mieszane. Każde wykorzystanie pornografii w 2006 przewiduje niższą jakość małżeństwa w 2012, niezależnie od tego, czy widz czuł, że pornografia jest zawsze niemoralna. Jednak wśród widzów pornografii negatywny związek między jakością małżeńską a częstotliwością oglądania jest silniejszy dla tych, którzy moralnie przeciwstawiają się pornografii. Ustalenia są niezależne od płci. Omówiono ograniczenia danych i implikacje dla przyszłych badań.