Przewidywanie korzystania z pornografii internetowej i jej pobudzenie: rola poszczególnych zmiennych różnicowych (2009)

J Sex Res. 2009 Jul-Aug;46(4):344-57.

doi: 10.1080 / 00224490902754152.

Paweł B.

Abstrakcyjny

W tym badaniu rozważono związek między wieloma teoretycznie istotnymi indywidualnymi zmiennymi różnicowymi a korzystaniem przez osoby z pornografii internetowej i wzorcami pobudzenia. Robiąc to, podejmuje się również próbę ustalenia, czy samo-raporty o pobudzeniu można zwinąć w znaczące empirycznie wyprowadzone grupy treści. Eksploracyjna analiza czynnikowa daje 3 czynniki dla mężczyzn: taryfa standardowa, specjalistyczna i skoncentrowana na mężczyznach; i dwa czynniki dla kobiet: taryfa standardowa i specjalistyczna. Odkrycia wskazują, że skłonność seksualna jest silnym predyktorem korzystania ze standardowej taryfy i podniecenia u obu płci. Mężczyźni i kobiety z wyższym poziomem psychopatii częściej używali wszelkich form treści. Jednak w przypadku osób z wysokim poziomem psychopatii mężczyźni byli tylko nieznacznie, a kobiety wcale, częściej uznawali standardową taryfę za podniecającą. Wyniki omówiono pod kątem ich potencjalnej wartości dla zrozumienia często pomijanego pierwszego kroku w procesie konsumpcji pornografii.