Seks w Internecie: obserwacje i implikacje dla uzależnienia seksualnego od Internetu (2001)

Griffiths, Mark.

Journal of sex research 38, nie. 4 (2001): 333-342.

https://doi.org/10.1080/00224490109552104

Abstrakcyjny

Niektórzy naukowcy twierdzą, że patologie społeczne określane jako uzależnienia technologiczne zaczynają pojawiać się w cyberprzestrzeni. Jednym z powiązanych obszarów, który zasługuje na dalsze badania, jest pojęcie uzależnienia od seksu i jego związek z nadmiernym korzystaniem z Internetu. W tym artykule omówiono zatem (a) związane z płcią zastosowania Internetu, (b) pojęcie „uzależnienia od Internetu” w związku z nadmiernym zachowaniem seksualnym, (c) cyberseksualność i związki cybernetyczne, (d) typologie relacji cybernetycznych, ( e) roszczenia dotyczące uzależnienia od seksu w Internecie oraz (f) dane empiryczne dotyczące uzależnienia od seksu w Internecie. Stwierdzono, że seks internetowy jest nowym środkiem wyrazu, w którym czynniki takie jak postrzegana anonimowość i odhamowanie mogą zwiększyć uczestnictwo. Argumentuje się również, że chociaż ilość danych empirycznych jest niewielka, istnieje uzależnienie seksualne od Internetu.