Badanie opinii seksualnych: instrument badawczy badający agresję seksualną i wiktymizację (1982)

Koss, MP i Oros, CJ (1982).

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50(3) 455-457.

http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.50.3.455

Abstrakcyjny

Opracowano ankietę, która może odzwierciedlać ukryte przypadki gwałtu i dokumentować wymiarowy obraz agresji seksualnej / wiktymizacji seksualnej. Ta ankieta bada stopień przymusu stosowanego lub doświadczanego w aktywności seksualnej. Wyniki uzyskane od studentów uniwersytetu 3,862 obsługują widok wymiarowy. Omówiono zasadność podejścia badawczego do doboru próby do przyszłych badań nad gwałtem.

ODKRYCIE - Im częściej mężczyźni wykorzystywali pornografię i im bardziej brutalna była pornografia, tym większe prawdopodobieństwo, że będą zaangażowani w różnego rodzaju seks przymusowy, w tym przymus fizyczny.