Przemoc seksualna w mediach: pośrednie skutki agresji wobec kobiet (1986)

Malamuth, Neil M. i John Briere.

Journal of Social Issues 42, nie. 3 (1986): 75-92.

https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1986.tb00243.x

Abstrakcyjny

Przedstawiamy model hipotezujący o pośrednim wpływie medialnej przemocy seksualnej na agresję wobec kobiet. Sugeruje, że pewne czynniki kulturowe (w tym środki masowego przekazu) i indywidualne zmienne oddziałują na siebie, wpływając na wzorce myślowe niektórych ludzi i inne reakcje, które mogą prowadzić do zachowań antyspołecznych, w tym agresji. Model ma znaczenie dla dwóch strumieni bieżących badań. Pierwsza pokazuje powiązania między kontaktem z mediami zawierającymi przemoc seksualną a rozwojem wzorców myślowych wspierających przemoc wobec kobiet. Drugi ujawnia powiązania między takimi wzorcami a różnymi formami antyspołecznych zachowań w laboratorium i w środowisku naturalistycznym. Omówiono propozycje dalszych badań.