Wykorzystanie pornografii i jej kliniczne znaczenie dla kobiet azjatycko-amerykańskich (2004)

Journal of Feminist Family Therapy

Tom 16, 2005 - Wydanie 4

Koreańskie kobiety jako ilustracja

Eunjung Ryu LCSW, ACSW

Strony 75-89 | Otrzymano 01 Sep 2004, Zaakceptowano 11 Oct 2004, Opublikowano online: 07 Sep 2008

https://doi.org/10.1300/J086v16n04_05

Abstrakcyjny

W tym artykule zbadano kliniczne znaczenie dla azjatyckoamerykańskich kobiet, których małżonkowie używają pornografii. Po pierwsze, opisano wpływ pornografii na seksualność mężczyzn i kobiet w ogóle. Po drugie, badany jest bezpośredni i pośredni wpływ wykorzystywania pornografii na wszystkie związki w parach. Ostatni rozdział koncentruje się na ucisku tradycyjnego, patriarchalnego norm kultury azjatyckiej na azjatyckie kobiety, w tym na obserwacjach klinicznych wpływu, gdy ich partnerzy używają pornografii.