Relacja między kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi a agresją w populacji uzależnionej od substancji (2015)

DOI: 10.1080 / 10926771.2015.1081664

Journal of Aggression Maltreatment and Trauma, 25 (1), 2016, pp.110-124.

 

JoAnna Elmquista*, Ryan C. Shoreyb, Scott Andersonc & Gregory L. Stuarta

stron 110-124

Opublikowane online: 28 Dec 2015

ABSTRACT

Badania potwierdzają wysoką współwystępowanie kompulsywnych zachowań seksualnych (CSB) i zaburzeń związanych z używaniem substancji (SUD), które są sklasyfikowane przez zwiększoną impulsywność. Literatura wskazuje również, że zwiększona impulsywność i używanie substancji wiążą się z agresją. Jednak żadne znane badania nie zbadały związku między CSB a agresją w populacji zależnej od substancji. Celem tego badania było zbadanie tego związku. Uczestnikami byli pacjenci płci męskiej 349 w leczeniu SUD. RWyniki wskazywały, że po kontrolowaniu używania alkoholu i narkotyków oraz problemów i wieku, CSB były istotnie związane z całkowitą agresją, agresywnymi postawami, agresją fizyczną i agresją werbalną. Jest to pierwsze znane badanie mające na celu zbadanie tego związku; w związku z tym konieczne są dalsze badania w celu rozszerzenia i powtórzenia tych wyników.