Relacja wewnątrz-psychicznych i relacyjnych aspektów jaźni do kompulsywnych zachowań seksualnych (2019)

Marzec 2019, Journal of Sex and Marital Therapy

DOI: 10.1080 / 0092623X.2019.1599092

Projekt:  Poczucie uprawnienia w relacjach intymnych

Tło i cele: Badania wykazały, że nałogi obejmują nie tylko spożywanie substancji psychoaktywnych, ale także uzależnienia behawioralne, takie jak kompulsywne zachowania seksualne (CSB). W obecnym badaniu zbadaliśmy różnice w „osobowości uzależniającej” osób z CSB i narkomanów.

Metody: Izraelscy mężczyźni z 160 byli próbkami, z których 67 był członkami grup wsparcia Anonimowych Sexaholic (SA), 48 byli członkami grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów (NA), a mężczyźni 45 z ogólnej społeczności. Podano miary samo-raportowania wewnątrzpsychiczne (narcyzm, współczucie, poczucie własnej skuteczności) i relacyjne (poczucie uprawnienia, patologiczne obawy).

Wyniki: Wyniki wskazywały, że SA miały wyższy narcyzm, brakowało im współczucia i skuteczności oraz miały bardziej patologiczne poczucie uprawnień i troski niż narkomani i osoby kontrolujące.

Wniosek: Teoretyczna konceptualizacja tych wyników jest przedstawiona jako podstawa przyszłych kierunków badań i interwencji klinicznej.