Rola seksualnego przymusu, impulsu i eksperymentalnego unikania w używaniu pornografii internetowej (2012)

Wetterneck, Chad T .; Burgess, Angela J .; Short, Mary B .; Smith, Angela H .; Cervantes, Maritza E.

Zapis psychologiczny, v62 n1 p3-17 Wygraj 2012

FULL STUDY PDF

Wcześniejsze badania wykazały, że znaczna część osób korzystających z pornografii internetowej (IP) informuje, że ich używanie jest problematyczne w niektórych obszarach funkcjonowania. Problematyczne korzystanie z własności intelektualnej zostało zdefiniowane jako aspekt uzależnienia seksualnego i jako składnik impulsywności i kompulsywności. Unikanie doświadczenia również wiązało się z problematycznym wykorzystaniem IP. W bieżącym badaniu przeanalizowano związek między problematycznym wykorzystaniem IP a tymi zmiennymi. Uczestnicy (N = 94), którzy zostali sklasyfikowani jako posiadający problematyczne lub bezproblemowe korzystanie z IP na podstawie odpowiedzi na cztery pytania, wypełnili ankietę internetową dotyczącą ich wykorzystania IP. Wyniki wskazały, że istniały znaczące różnice między osobami z problemowym IP i bez niego w godzinach wykorzystywania IP na tydzień, kompulsywności seksualnej, ilości zakłóceń spowodowanych popędami seksualnymi, unikaniu doświadczenia oraz negatywnych i pozytywnych skutkach używania IP. Wyniki obecnego badania pomagają wyjaśnić konceptualizację problematycznego korzystania z IP i sugeruje się implikacje dla leczenia. (Zawiera tabele 4.)