Znaczenie intensywnego zaangażowania w pornografię dla romantycznych partnerów: badania i implikacje kliniczne (2002)

Bergner, Raymond M. i Ana J. Bridges. „Znaczenie poważnego zaangażowania w pornografię dla partnerów romantycznych: implikacje badawcze i kliniczne”. Dziennik terapii seksualnej i małżeńskiej 28.3 (2002): 193-206.

Abstrakcyjny

W tym artykule przedstawiono paradygmatyczny portret kobiet romantycznych partnerów użytkowników ciężkiej pornografii. Na podstawie próbki osobistych listów 100, portret ten koncentruje się na ich często traumatycznym odkryciu użycia pornografii i znaczenia, jakie przywiązują do tego użycia dla (a) ich relacji, (b) własnej wartości i celowości oraz (c) charakter ich partnerów. Na koniec przedstawiamy szereg zaleceń terapeutycznych, które pomogą tym kobietom myśleć i działać skuteczniej w bardzo trudnych warunkach.