Kobiety, kobiety, seks i uzależnieni oraz korzystanie z Internetu (2012)

UWAGI: depresja, wycofanie się, próba samobójstwa, seksualne wykorzystywanie dzieci i narażenie na pornografię jako dziecko są wyższe u kobiet i uzależnionych od miłości


DOI: 10.1080 / 10720162.2012.660430

M. Deborah Corleya & Joshua N. Hookb

stron 53-76

Opublikowane online: 09 Apr 2012

Abstrakcyjny

W tym artykule dokonano przeglądu zmian w korzystaniu z Internetu przez kobiety w ciągu ostatniej dekady w porównaniu z poprzednimi dekadami. W badaniu samodzielnie zidentyfikowanych kobiet uzależnionych od seksu i miłości (FSLA) w porównaniu z kobietami nieuzależnionymi, dane dotyczące korzystania z Internetu ujawniły istotne różnice w zachowaniach hiperseksualnych i podskalach cyberseksualnych między kobietami, które identyfikują się jako FSLA z problemami cyberseksualnymi, FSLA bez problemów cyberseksualnych i kobiety bez cyberseksu lub FLSA. Inne obszary, w których stwierdzono istotne różnice, to objawy depresji, wycofania, próby samobójcze, wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie i kontakt z pornografią w dzieciństwie.