Dorastające kompulsywne zachowania seksualne: czy jest to wyjątkowe zjawisko psychologiczne? (2018)

Efrati, Yaniv.

Dziennik terapii seksualnej i małżeńskiej właśnie zaakceptowany (2018): 01-33.

https://doi.org/10.1080/0092623X.2018.1452088

Abstrakcyjny

Tło: Adolescent kompulsywne zachowania seksualne (CSB) i ich związki z innymi predyspozycjami osobowościowymi (orientacjami przywiązania, temperamentem), płcią, religijnością i tendencjami psychopatologicznymi. Zbadano pięć alternatywnych modeli empirycznych, wszystkie oparte na aktualnej teorii i badaniach nad CSB.

metody: Próbka obejmuje młodzież szkolną 311 (chłopcy 184, dziewczynki 127) w wieku od 16 do 18 (M  = 16.94, SD  = 65) i uczęszczali do klasy jedenastej (43.4%) i dwunastej (56.6%) ukończyli samoopisowe pomiary wykorzystujące CSB i wyżej wymienione zmienne.

wyniki: Stwierdzono, że jeden model jest zgodny z danymi, co wskazuje, że CSB jest niezależnym zaburzeniem od innych tendencji psychopatologicznych i wiąże się z religijnością, płcią, temperamentem i orientacjami przywiązania.

Wnioski: Odkrycia mają wpływ na zrozumienie znaczenia nastoletniej CSB jako zaburzenia psychicznego i traktowanie go inaczej niż innych zaburzeń.