Postawy wobec przymusu seksualnego przez polskich uczniów szkół średnich: powiązania z ryzykownymi skryptami seksualnymi, używanie pornografii i religijność (2016)

Paulina Tomaszewska & Barbara Krahé

Strona 1-17 | Otrzymane 27 maja 2015, zaakceptowane 25 maja 2016, opublikowane online: 18 Jul 2016

http://dx.doi.org/10.1080/13552600.2016.1195892

ABSTRACT

Związek między skryptami poznawczymi dla dobrowolnych interakcji seksualnych a postawami wobec przymusu seksualnego badano w polskich uczniach 524. Zaproponowaliśmy, aby ryzykowne skrypty seksualne, zawierające elementy ryzyka związane z agresją seksualną, były związane z postawami godzącymi w przymus seksualny. Wykorzystanie pornografii i religijność zostały uwzględnione jako predyktory ryzykownych scenariuszy seksualnych uczestników i postaw wobec przymusu seksualnego. Ryzykowne scenariusze seksualne były powiązane z postawami godzącymi w przymus seksualny. Wykorzystanie pornografii było pośrednio związane z postawami godzącymi w przymus seksualny za pomocą ryzykownych scenariuszy seksualnych. Religijność wykazywała pozytywne bezpośrednie powiązanie z postawami wobec przymusu seksualnego, ale negatywne pośrednie powiązanie poprzez ryzykowne scenariusze seksualne. Wyniki omawiane są pod kątem znaczenia ryzykownych scenariuszy seksualnych, wykorzystania pornografii i religijności w zrozumieniu postaw wobec przymusu seksualnego, a także ich konsekwencji w zapobieganiu zachowaniom agresywnym seksualnie.

SŁOWA KLUCZOWE: Skrypty seksualnepostawy wobec przymusu seksualnegopornografiareligijnośćPolska