Konsumpcja pornografii, postrzegane normy rówieśnicze i seks bezdomny (2016)

2016 Jan 11: 1-10. 

Wright PJ1, Tokunaga RS2, Kraus A1.

Abstrakcyjny

Seksualne skrypty w pornografii rzadko obejmują prezerwatywy. Wielu studentów ze Stanów Zjednoczonych spożywa pornografię i uprawia seks bez zabezpieczenia. Wydaje się jednak, że żadne badanie nie zbadało, czy konsumpcja pornografii jest skorelowana z uprawianiem seksu bez zabezpieczenia wśród amerykańskich studentów. Ten artykuł donosi o wynikach dwóch badań dotyczących konsumpcji pornografii i seksu bez kondomów wśród amerykańskich studentów.

Konsumpcja pornografii była bezpośrednio związana z wyższym prawdopodobieństwem seksu bez prezerwatyw w badaniu 1. To odkrycie zostało powtórzone w badaniu 2. W badaniu 2 zbadano również, czy postrzeganie używania prezerwatyw przez rówieśników częściowo pośredniczy w związku między konsumpcją pornografii a seksem bez prezerwatywy. Spożycie pornografii wiązało się z niższymi ocenami używania prezerwatyw przez rówieśników, a niższe szacunki używania prezerwatyw przez rówieśników wiązały się z osobistym uprawianiem seksu bez prezerwatyw.