Zużycie materiałów internetowych o wyraźnie seksualnym charakterze i ich wpływ na zdrowie nieletnich: najnowsze dane z literatury (2019)

Minerva Pediatr. 2019 Feb 13. doi: 10.23736 / S0026-4946.19.05367-2.

Principi N1, Magnoni P1, Grimoldi L.1, Carnevali D1, Cavazzana L1, Pellai A2.

Abstrakcyjny

Wstęp:

W dzisiejszych czasach młodzież i dzieci są coraz bardziej narażone na treści internetowe o charakterze jednoznacznie seksualnym (SEIM), ale większość rodziców i pracowników służby zdrowia zaniedbuje ten problem. Celem niniejszego badania jest ocena wpływu pornografii internetowej na zdrowie nieletnich, ze szczególnym uwzględnieniem skutków wywieranych na ich rozwój behawioralny, psychofizyczny i społeczny.

METODY:

Przeszukano literaturę w PubMed i ScienceDirect w marcu 2018 z zapytaniem „(pornografia LUB pornograficzne materiały internetowe) ORAZ (młodzież LUB dziecko LUB młody) ORAZ (wpływ LUB zachowanie LUB zdrowie)”. Wyniki opublikowane między 2013 i 2018 zostały przeanalizowane i porównane z poprzednimi dowodami.

WYNIKI:

Według wybranych badań (n = 19), związek między konsumpcją pornografii internetowej a kilkoma wynikami behawioralnymi, psychofizycznymi i społecznymi - wcześniejszy debiut seksualny, zaangażowanie z wieloma i / lub okazjonalnymi partnerami, naśladowanie ryzykownych zachowań seksualnych, asymilacja zniekształconych ról płciowych, dysfunkcja postrzeganie ciała, agresywność, objawy lękowe lub depresyjne, kompulsywne używanie pornografii - jest potwierdzone.

WNIOSKI:

Wydaje się, że istotny jest wpływ pornografii internetowej na zdrowie nieletnich. Kwestii tej nie można dłużej lekceważyć i musi być skierowana na interwencje globalne i interdyscyplinarne. Wzmocnienie pozycji rodziców, nauczycieli i pracowników służby zdrowia za pomocą programów edukacyjnych ukierunkowanych na tę kwestię pozwoli im pomagać nieletnim w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia o pornografii, zmniejszaniu jej użycia i uzyskiwaniu edukacji afektywnej i seksualnej, która jest bardziej odpowiednia dla ich potrzeb rozwojowych.

PMID: 30761817

DOI: 10.23736 / S0026-4946.19.05367-2