Eksperymentalne skutki narażenia na pornografię Umiarkowany wpływ osobowości i efekt mediacji pobudzenia seksualnego (2014)

Arch Sex Behav. 2014 Apr 12.

Hald GM1, Malamuth NN.

Abstrakcyjny

Wykorzystując losowo wybraną próbę społeczną młodych duńskich dorosłych mężczyzn i kobiet 200 w randomizowanym projekcie eksperymentalnym, w badaniu zbadano wpływ cechy osobowości (ugodowości), konsumpcji pornografii w przeszłości i eksperymentalnej ekspozycji na niestosowną pornografię na postawy wspierające przemoc wobec kobiety (ASV). Stwierdziliśmy, że niższy poziom ugodowości i wyższy poziom konsumpcji pornografii w przeszłości znacznie przewidział ASV. Ponadto eksperymentalna ekspozycja na pornografię zwiększyła ASV, ale tylko wśród mężczyzn o niskiej ugodowości. Stwierdzono, że w tym związku istotnie pośredniczy podniecenie seksualne i podniecenie seksualne, odnoszące się do subiektywnej oceny podniecenia seksualnego, gotowości do aktywności seksualnej i / lub doznań cielesnych związanych z pobudzeniem seksualnym. Podkreślając znaczenie różnic indywidualnych, wyniki potwierdziły hierarchiczny model zbieżności agresji seksualnej oraz literaturę medialną dotyczącą afektywnego zaangażowania i efektów pierwotnych.

PMID: 24729134
DOI: 10.1007/s10508-014-0291-5