Ekspozycja na filmy i zachowania seksualne i zachowania związane z zachowaniami seksualnymi nastolatków (2001)

Pediatria

Maj 2001, VOLUME 107 / ISSUE 5

Gina M. Wingood, Ralph J. DiClemente, Kathy Harrington, Suzy Davies, Edward W. Hook III, M. Kim Oh

Abstrakcyjny

Celów. Zbadanie związku między ekspozycją na filmy dla dorosłych a antykoncepcyjnymi postawami i zachowaniami nastolatków.

Metody. Czarne kobiety, 14 do 18 lat (n = 522) rekrutowano z klinik medycyny dla młodzieży, departamentów zdrowia i szkolnych klinik zdrowia.

Wyniki. 29.7% nastolatków zgłosił ekspozycję na filmy z oceną X.

Ekspozycja na filmy z oceną X wiązała się z większym prawdopodobieństwem negatywnego nastawienia do używania prezerwatyw (iloraz szans [OR]: 1.4), posiadania wielu partnerów seksualnych (OR: 2.0), częstszego uprawiania seksu (LUB: 1.8) , nie stosować antykoncepcji podczas ostatniego stosunku (OR: 1.5), nie stosować antykoncepcji w poprzednich miesiącach 6 (OR: 2.2), mieć silną chęć poczęcia (LUB: 2.3) i przetestować pozytywnie na chlamydię (OR: 1.7).

Wnioski. Potrzebne są dodatkowe badania, aby zrozumieć wpływ filmów z oceną X na zdrowie seksualne i antykoncepcyjne nastolatków.