Niedostateczna seksualna treść i dorastająca niedorozwój w Internecie: rola usposobienia-skrupulatność treści (2015)

2015 Sep 15. 

van Oosten JM1.

Abstrakcyjny

Wcześniejsze badania sugerowały, że kontakt nastolatków z materiałami internetowymi o charakterze jednoznacznie seksualnym (SEIM) może powodować niepewność seksualną, ponieważ treść SEIM może kolidować z tym, co nastolatki dowiedziały się o seksie. Brakuje jednak badań nad tym, który typ nastolatka jest najbardziej podatny na związek między używaniem SEIM a niepewnością seksualną. Dlatego w badaniu tym zbadano, czy związek między używaniem SEIM a niepewnością seksualną zależy od różnic w dyspozycjach seksualnych między płciami (tj. Bezosobowej orientacji seksualnej i orientacji hipergenderowej). Korzystając z danych z reprezentatywnego dwuetapowego badania panelowego wśród 1765 holenderskich nastolatków (w wieku 13-17 lat), Odkryłem, że użycie SEIM przewidywało niepewność seksualną tylko wśród dziewcząt o orientacji nisko hiperendendowanej i dziewcząt o stosunkowo wysokiej bezosobowej orientacji seksualnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Młodzież; Internet; Efekty multimedialne

PMID: 26373650