Zbieżność pornografii, presji rówieśniczej i środowiska domowego na zachowania uczniów w szkołach średnich, implikacje poradnictwa (2019)

Vol 5 No 2 (2019): KIU Journal of Social Sciences, tom. 5 nr 2, czerwiec 2019 /

  • Hammed Adeoye Tai Solarin University of Education, Ijagun, Ijebu-Ode, Nigeria
  • Kamilu Muraina Tai Solarin University of Education, Ijagun, Ijebu-Ode, Nigeria

Abstrakcyjny

To badanie dotyczyło zbieżności pornografii, presji rówieśników i środowiska domowego na zachowania seksualne młodzieży licealnej w metropolii Ibadan w Nigerii. W pracy przyjęto opisowy projekt badań typu ex post-facto. W badaniu wzięło udział trzystu (300) uczestników losowo wybranych z pięciu (5) okręgów samorządowych w Ibadanie. W badaniu rozważono i udzielono odpowiedzi na trzy pytania badawcze. TWyniki pokazały, że zachowania seksualne młodzieży licealnej są istotnie skorelowane z pornografią (r = 756; p <05); presja rówieśnicza (r = 793; p <05) i środowisko domowe (r = 819; p <05), zmienne niezależne razem wzięte mają znaczący wpływ na zachowania seksualne (R (skorygowane) = 858 i R2 (skorygowana) = 735), przy czym 73.5% zmiennych niezależnych dotyczyło zachowań seksualnych nastolatków. Pod względem wielkości udziału środowisko domowe miało największy wkład (Beta = 1.691; t = 15.341; p <0.05) w przewidywaniu zachowań seksualnych młodzieży licealnej, a następnie pornografii (Beta = 1.525; t = 13.649; p <0.05) i presję rówieśniczą (Beta = 1.423; t = 11.007; p <0.05) kolejno. Wynik ten ma wiele implikacji dla poradnictwa, dlatego zaleca się, aby rodzice / opiekunowie zostali przeszkoleni w zakresie konieczności monitorowania młodzieży, a także udzielania odpowiedniej opieki emocjonalnej. Doradcy szkolni powinni zintensyfikować wysiłki poprzez organizowanie seminariów / warsztatów na temat wpływu tych czynników (m.in. pornografia, presja rówieśnicza i środowisko domowe) na zachowania seksualne nastolatków w społeczeństwie.

Słowa kluczowe: Zlew, pornografia, presja otoczenia, środowisko domowe, młodzież, zachowania seksualne.