Związek między samokontrolą a uzależnieniem cybernetycznym w późnym okresie dojrzewania w Salatiga (2017)

Dwiputra, Ditto Kusuma Nirwan. »Hubungan antara Kontrol Diri dengan Kecanduan Cybersexual pada Remaja Akhir di Salatiga.«

Doktorat, Program Studi Psikologi FPSI-UKSW, 2017.

Abstrakcyjny

Celem tego badania, aby zobaczyć, jak blisko jest związek między samokontrolą a trendem uzależnienia cybernetycznego u młodzieży późno w Salatiga. Hipotezą tego badania jest negatywny związek między samokontrolą a tendencjami uzależnienia od cyberseksualności. Instrumentem pomiarowym wykorzystywanym w tym badaniu jest kwestionariusz samokontroli i uzależnienia od cyberprzestrzeni, które zostały przesłane do podmiotów badawczych 67. Skala samokontroli składająca się z elementu 21 i skali uzależnienia cyberseksualnego składa się z elementu 34. Dane analizowano przez obliczenie korelacji za pomocą SPSS i uzyskano współczynnik korelacji (-0.543), co oznacza, że ​​istnieje ścisła negatywna zależność między samokontrolą a cyberseksualnymi tendencjami uzależniającymi, które wykazały większą samokontrolę, a tym mniejsze uzależnienia cyberseksualne.