Różnice w problemach związanych z Internetem i funkcjonowaniu psychospołecznym w internetowych działaniach seksualnych: implikacje dla rozwoju społecznego i seksualnego młodych dorosłych (2004)

Cyberpsychol Behav. 2004 Apr;7(2):207-30.

Boies SC1, Cooper A, Osborne CS.

Abstrakcyjny

Badanie ankietowe studentów 760 zbadało różnice w problemach związanych z Internetem i funkcjonowaniu psychospołecznym między czterema wzorami uczestnictwa w internetowych informacjach seksualnych i rozrywkach.

Uczniowie, którzy nie brali udziału w żadnej aktywności seksualnej w Internecie, byli bardziej zadowoleni z życia w trybie offline i bardziej związani z przyjaciółmi i rodziną. Osoby zajmujące się zarówno seksualną aktywnością online były bardziej zależne od Internetu, jak i zgłaszały niższe funkcjonowanie w trybie offline. Uczniowie, którzy szukali tylko informacji seksualnych, utrzymywali silne powiązania offline.

Ci, którzy szukali tylko rozrywki, nie zgłaszali gorszego funkcjonowania offline. Respondenci z największym niedoborem wsparcia społecznego offline nie zgłaszali kompensacyjnego wsparcia online. Pomimo powszechnego udziału uczniów w czynnościach seksualnych online (OSA) jako miejsca rozwoju społecznego i seksualnego, osoby polegające na Internecie i powiązaniach, które zapewnia, wydają się zagrożone zmniejszoną integracją społeczną. Autorzy omówili implikacje odkrycia dla rozwoju społecznego i seksualnego.

PMID: 15140364

DOI: 10.1089 / 109493104323024474