X-Rated: Postawy i zachowania seksualne związane z ekspozycją wczesnych nastolatków w USA na treści o charakterze jednoznacznie seksualnym (2009)

J Geriatr Psychiatry Neurol. 2008 Dec 10.

PEŁNE BADANIE - PDF

Abstrakcyjny

Korelacje użycia i późniejszych postaw seksualnych i zachowań przewidywanych przez ekspozycję na treści erotyczne (tj. Pornografię i erotykę) w czasopismach dla dorosłych, filmach ocenianych przez Internet oraz w Internecie zbadano w prospektywnym badaniu zróżnicowanej próby wczesnej młodzieży (średni wiek w punkcie odniesienia = 13.6 lat; N = 967).

Dwie trzecie (66%) mężczyzn i ponad jedna trzecia (39%) kobiet widziało przynajmniej jedną formę mediów erotycznych w ciągu ostatniego roku. Początkowo, będąc czarnymi, starszymi, mającymi mniej wykształconych rodziców, niższym statusem społeczno-ekonomicznym i wysokim zapotrzebowaniem na odczucia, wiązano się z większym narażeniem zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Analizy podłużne wykazały, że wczesne narażenie mężczyzn przewidywało mniej postępowe postawy związane z płcią, bardziej permisywne normy seksualne, molestowanie seksualne i uprawianie seksu oralnego i współżycie seksualne dwa lata później. Wczesna ekspozycja dla kobiet przewidywała później mniej postępowe postawy płciowe i seks oralny i stosunek płciowy. Omówiono implikacje dla zdrowej socjalizacji seksualnej.


Z - Wpływ pornografii internetowej na młodzież: przegląd badań (2012):

W badaniach 2009, Brown i L'Engle poparli badania H¨aggstr¨om-Nordin i in. (2005) i Kraus i Russell (2008), w szczególności, że wczesna ekspozycja na materiały erotyczne zwiększa prawdopodobieństwo, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety, będą uprawiać seks oralny i współżycie seksualne wcześniej niż ich nieeksponowani rówieśnicy. W tym badaniu 66% mężczyzn i 39% kobiet (N = 967) zgłosiło, że w wieku 14 byli narażeni na materiały erotyczne w poprzednim roku. Ponadto 90% nastolatków zgłosiło seks oralny, a 88% zgłosił stosunek płciowy.