Niepokój seksualny i kobiece podniecenie seksualne: porównanie pobudzenia podczas bodźców seksualnych i bodźców seksualnych (1987)

Arch Sex Behav. 1987 Aug;16(4):311-9.

Beggs VE, Calhoun KS, Wolchik SA.

Źródło

Plan zdrowia społeczności Harvard, Braintree, Massachusetts 02184.

Abstrakcyjny

Pobudzenie seksualne występujące podczas bodźców seksualnych zostało porównane do pobudzenia seksualnego występującego podczas bodźców seksualnych przyjemności w seksualnie funkcjonalnych kobietach 19. Bodźce były zindywidualizowanymi narracjami opartymi na opisach danego tematu. Pobudzenie seksualne mierzono monitorując przepływ krwi w pochwie za pomocą fotopletyzmu pochwowego. Wyniki wykazały znaczny wzrost przepływu krwi w pochwie w odpowiedzi na lęk seksualny i przyjemność seksualną. Jednak wzrost stanu przyjemności był znacznie większy niż w stanie lękowym. Analiza przepływu krwi w czasie wykazała znaczący liniowy trend wzrostowy w stanie przyjemności i brak takiego trendu w stanie lękowym.