Om de aarde geven? Stop met online porno!

Laatste Nieuws

Porno zorgt voor klimaatverandering. Wereldwijd kijken naar pornografie is goed voor 0.2% van alle uitstoot van broeikasgassen. Dat klinkt misschien niet als veel, maar dit is elk jaar gelijk aan 80 miljoen ton kooldioxide, of zoveel als uitgestoten door alle huishoudens in Frankrijk.

In juli 2019 een team onder leiding van Maxime Efoui-Hess bij Het Shift-project in Parijs publiceerde het eerste grote rapport over het energieverbruik van online video. Ze maakten een gedetailleerde case study van het elektriciteitsverbruik bij het leveren van pornografische video's aan consumenten.

Wat hebben ze gevonden?

Online pornografische video's vertegenwoordigen 27% van de online video's, 16% van de totale gegevensstroom en 5% van de totale uitstoot van broeikasgassen als gevolg van digitale technologie.

Het kijken naar pornografie levert een belangrijke, meetbare bijdrage aan de klimaatverandering. Dus nu kunnen we beter nadenken over de vraag…. "Is het kijken naar porno de moeite waard?"

Deze video vat het antwoord van The Shift Project samen… Deze video, die zelf broeikasgassen uitstoot (gemiddeld iets minder dan 10 gram CO2 per bezichtiging), is bedoeld voor het grote publiek. Het beoogt de milieu-impact van digitale technologie zichtbaar te maken, terwijl het dagelijks onzichtbaar is. De video belicht ook de gevolgen van digitaal gebruik op klimaatverandering en uitputting van hulpbronnen.

Praktijkgeval: pornografie

Porno zorgt voor klimaatverandering! Nou, toch? Laten we eerst eens kijken naar het beeld van het Shift-project op het grote geheel.

Online video bekijken vertegenwoordigt 60% van 's werelds dataverkeer. Tijdens 2018 genereerde het meer dan 300 Mt CO2. Dat is bijvoorbeeld een CO2-voetafdruk die vergelijkbaar is met de jaarlijkse uitstoot van Spanje.

Het shift-project
Conclusie

Het Shift-project heeft aangetoond dat zoveel mensen pornografische video's bekijken dat ze echt een effect hebben op onze planeet en bijdragen aan de klimaatverandering.

Nieuwe analyse van het Intergovernmental Panel on Climate Change-modellen ziet de risico's van de huidige niveaus van opwarming van de aarde de zeespiegel tot 2 meter kunnen doen stijgen tegen het jaar 2100. Dit kan tot 187 miljoen mensen verdringen en veel kustgebieden onder water zetten.

Porno zorgt voor klimaatverandering. De bijdrage is echt. Het is een risico dat niemand zich realiseerde dat we namen.

Als je meer wilt lezen over de casestudy over pornografie van The Shift Project, bekijk dan onze volledige webpagina.