IRS2-Akt-pad in de hersenen van dopamine-neuronen reguleert de gedrags- en cellulaire respons op opiaten (2007)

Nat Neurosci. 2007 Jan; 10 (1): 93-9. Epub 2006 december 3.

Russo SJ1, Bolanos CA, Theobald DE, DeCarolis NA, Renthal W, Kumar A, Winstanley CA, Renthal NE, Wiley MD, Self DW, Russell DS, Neve RL, Eisch AJ, Nestler EJ.

Abstract

Chronische toediening van morfine (via subcutane pellet) vermindert de grootte van dopamine-neuronen in het ventrale tegmentale gebied (VTA), een belangrijk beloningsgebied in de hersenen, maar de moleculaire basis en functionele gevolgen van dit effect zijn onbekend. In deze studie gebruikten we virale gemedieerde genoverdracht in ratten tot en met shoe die chronische morfine-geïnduceerde neerwaartse regulatie van het insulinereceptorsubstraat 2 (IRS2) -thymoom viraal proto-oncogeen (Akt) signaleringspad in de VTA de afname in dopaminecelgrootte veroorzaakt na morfine-blootstelling medieert en dat deze neerwaartse regulatie de morfine-beloning vermindert, zoals gemeten door geconditioneerde plaatsvoorkeur. We laten verder zien dat de afname in grootte van VTA-dopamine-neuronen aanhoudt tot 2 weken na het stoppen van morfine, wat parallel loopt met de tolerantie voor de lonende effecten van morfine veroorzaakt door eerdere chronische blootstelling aan morfine. Deze bevindingen impliceren direct de IRS2-Akt-signaleringsroute als een kritische regulator van dopaminecelforfologie en opiaatbeloning.