STUDIE: liefdevolle vriendelijkheid verhoogt de sociale verbondenheid.

OPMERKINGEN - bepaalde vormen van meditatie kunnen gevoelens van sociale angst verminderen en gevoelens van verbondenheid vergroten.

Hutcherson, Cendri A .; Seppala, Emma M .; Gross, James J.

Emotie, Vol 8 (5), Oct 2008, 720-724.

De behoefte aan sociale connectie is een fundamenteel menselijk motief en het wordt steeds duidelijker dat het gevoel van sociale verbondenheid mentale en fysieke gezondheidsvoordelen oplevert. In veel culturen leiden maatschappelijke veranderingen echter tot groeiend maatschappelijk wantrouwen en vervreemding. Kunnen gevoelens van sociale verbondenheid en positiviteit ten opzichte van anderen worden vergroot? Is het mogelijk om deze gevoelens zelf te genereren? In deze studie gebruikten de auteurs een korte liefdes-vriendelijkheid-meditatieoefening om te onderzoeken of een sociale verbinding kon worden gemaakt met vreemden in een gecontroleerde laboratoriumcontext. In vergelijking met een nauwkeurig op elkaar afgestemde controletaak verhoogde zelfs slechts een paar minuten liefdevolle vriendelijkheid de gevoelens van sociale verbondenheid en positiviteit tegenover nieuwe individuen op zowel expliciete als impliciete niveaus. Deze resultaten suggereren dat deze eenvoudig te implementeren techniek kan helpen om positieve sociale emoties te vergroten en sociaal isolement te verminderen. (PsycINFO databaserecord (c) 2012 APA, alle rechten voorbehouden)