Pornografia, ludzie z autyzmem i „Ostry seks poszedł nie tak (podcast z Mary Sharpe)

kwestionowanie podcastu pornograficznego

Mary Sharpe, dyrektor generalna Reward Foundation, mówi o wpływie pornografii na osoby z autyzmem, zwiększając zużycie materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (czyli pornografia dziecięca) oraz zwiększając wskaźniki uduszenia seksualnego i „ostrego seksu poszło nie tak”.

Źródła do dalszej nauki: 

Nowy artykuł Mary Sharpe i Darryla Meada: Problematyczne wykorzystanie pornografii: względy prawne i zdrowotne 

Strona Fundacji Nagrody

Podcast Kwestionowanie pornografii ma na celu promowanie przemyślanej i krytycznej rozmowy na temat wpływu pornografii na jednostki i społeczeństwo, opierając się na badaniach naukowych, danych empirycznych i anegdotycznych dowodach.