Podcast kwestionujący pornografię

kwestionowanie podcastu pornograficznego

Podcast Kwestionowanie pornografii ma na celu promowanie przemyślanej i krytycznej rozmowy na temat wpływu pornografii na jednostki i społeczeństwo, opierając się na badaniach naukowych, danych empirycznych i anegdotycznych dowodach.

Kliknij tutaj aby wyświetlić wszystkie odcinki w Spotify, lub przewiń w dół, aby zobaczyć odcinki wymienione w kolejności chronologicznej.

Aby zapoznać się z badaniami dotyczącymi efektów pornograficznych, zobacz nasze główne strona badań.