Mechanizmy transkrypcyjne leżące u podstaw plastyczności strukturalnej uzależnienia (2010)

Mol Interv. 2010 Aug;10(4):219-30.

Labirynt I, Russo SJ.

Źródło

Fishberg Department of Neuroscience and Friedman Brain Institute, Mount Sinai School of Medicine, Nowy Jork, NY, USA.

Abstrakcyjny

Uzależnienie od narkotyków charakteryzuje się długotrwałymi zmianami w zachowaniu, które wynikają częściowo ze zmienionych wzorców ekspresji genów w regionach limbicznych przodomózgowia, takich jak jądro półleżące (NAc). Te zmiany w transkrypcji genów są koordynowane przez złożoną serię modyfikacji histonowych otaczających DNA, które powodują represję lub aktywację ekspresji genów. Najnowsze dowody zidentyfikowały sieć zmian ekspresji genów, regulowanych przez czynnik transkrypcyjny DeltaFosB, które zmieniają strukturę i funkcję średnich neuronów kolczystych NAc w celu kontrolowania zachowania uzależniającego. W tym przeglądzie omówimy najnowsze postępy w zrozumieniu regulacji chromatyny przez kokainę, a także konsekwencje takiej regulacji dla plastyczności strukturalnej i jej funkcjonalnego znaczenia dla narkomanii