Experiența medicamentului primește epigenetic inductivitatea genelor Fosb în nucleul accumbens de șobolan (2012)