Rolul Sensation Seeking și R-rated Watching Film în inițierea utilizării substanței timpurii (2018)

Janssen, Tim, Melissa J. Cox, Mike Stoolmiller, Nancy P. Barnett și Kristina M. Jackson.

Jurnalul de tineret și adolescență (2017): 1-16.

Abstract

Adolescența este o perioadă de impulsivitate sporită, precum și o expunere substanțială la efectele mass-media populare. În mod specific, conținutul de filme clasificate la R și căutarea de senzație s-au dovedit a fi asociate individual și multiplicator cu inițierea timpurie a alcoolului, precum și pentru a se influența reciproc în timp. Studiul prezent încearcă să reproducă și să extindă aceste constatări la utilizarea țigaretelor și a marijuanei, având în vedere mai multe corelații de tip peer, părinte și individ, precum și o expunere cinematică specifică substanței, printre tinerii 1023 (vârsta medie 12.4 ani, 52% feminin) o combinație de modele de traiectorie încrucișată, modele de creștere latentă și modele de supraviețuire discrete. Schimbările de-a lungul timpului au fost asociate între vizionarea filmului și căutarea de senzație, precum și inițierea inițială a alcoolului în mod individual, nu multiplicativ, anticipat. R-evaluat de film uitam (dar nu cautarea de senzatie), de asemenea, prezis fumatul mai devreme si initierea marijuana. Restricționarea restricționată a filmului R-parental poate, prin urmare, să întârzie inițierea fumatului și a marijuanei, precum și consumul de băuturi adolescente.