Pornografie și agresiune sexuală: asociații de reprezentări violente și nonviolente cu rabdare și rapiță (1994)

Comportament deviant

Volumul 15,

3 problemă,

1994

DOI: 10.1080 / 01639625.1994.9967974

Scot B. Boeringera

pagini 289-304

Publicat online: 18 May 2010

Cercetările actuale privind relația dintre pornografie și violența sexuală au produs concluzii mixte. Unele studii arată o legătură între reprezentările violente și violul, în timp ce alții care examinează materialul sexual nonviolent raportează constatări inconsistente sau fără efecte. Această lucrare examinează conexiunea potențială dintre violul și proclivitatea violului și utilizarea pornografiei soft core și a trei tipuri de pornografie hard core: pornografie nonviolentă, pornografie violentă și pornografie violată. Datele colectate dintr-un eșantion de bărbați de la colegiul 515 au indicat asocieri puternice bivariate ale violului și proclivității violului, folosind aproape toate formele de pornografie. Analiza multivariată a indicat că cele mai puternice corelații ale constrângerii și agresiunii sexuale, precum și proclivitatea violului, au fost expunerea la pornografie violentă și viol. Expunerea la pornografia cu nucleu dur neviolent nu a afișat nicio asociere netă de celelalte variabile. Expunerea la pornografie cu „soft core” a fost asociată în mod pozitiv cu probabilitatea forței sexuale și a comportamentului coercitiv nonviolent, dar asociată negativ cu probabilitatea violului și a comportamentului actual al violului.