Utilizarea porno și relația sa cu ceea ce tehnologia media face în prezent oamenilor.