Čo pre mňa znamenalo úmrtie Garyho Wilsona (video)

KOMENTÁRE YBOP

Objasnenie vyhlásenia vo videu: Všetky výnosy z Garyho kníh, audiokníh a elektronických kníh sú venované priamo od vydavateľa registrovanej charite.

Autor - Universal Man na YouTube