Spýtal som sa svojho lekára: NoFap a rakovina prostaty (video od GoldJacketLuke)

[youtube] https://youtu.be/2Pg0uqLDHWA [/ youtube]