Vzrušenie sa skončilo: povaha, závažnosť a rozsah používania a problematické používanie on-line pornografie v Holandsku. Meerkerk a kol.

FULL STUDY